Lokale verbindingen

Alle bedrijfs activiteiten op dit adres draaien dus op elektriciteit die intern in het bedrijf Greenlake Systems BV wordt opgewekt.  Om deze duurzame wijze van elektriciteits opwekking te labelen, worden er groen certificaten aan de opgewekte stroom gekoppeld. Middels deze systematiek wordt de stroom verkocht aan de gemeente Asten en gemeente Someren.  Op deze manier geven zij vorm aan  de lokaal gestelde  duurzaamheidsdoelen. 

Ook komt er warmte vrij vanuit het koelproces van de WKK motor. Deze warmte wordt benut voor de verwarming van de varkensstallen en de aanwezige bedrijfswoning.  

Met de opschaling van de installatie in 2020 is een nieuwe  WKK motor ingezet. De extra warmte die hiermee beschikbaar is, wordt aangewend ter hout droging en conservering. Daartoe zijn een tweetal houtdroog units geplaatst, die gecontroleerd specifieke houtsoorten kunnen drogen. 

Er is een vaste relatie met tuinmeubel bedrijf WESA in Someren. Voor dit bedrijf wordt het hout gedroogd, tot een nader te bepalen vocht gehalte en kan het materiaal desgewenst worden geconserveerd.