Greenlake Systems BV

In de beginjaren van deze eeuw kwam er wat meer interesse in biogas installaties op bedrijfsnivo. Twee studenten, met de namen Groenveld en van der Meer, deden een afstudeerproject vanuit hun opleiding Agribusiness aan de HAS Dronten,  om de kansen van bio vergisting in beeld te brengen. Zij noemden hun project Greenlake Systems.

We maken biogas uit mest en andere  produkten.  Daarom wordt het ook wel co vergisting genoemd. Mest en andere reststoffen worden samengebracht in een opvangbak. De mest wordt er direct in gepompt en met de verreiker worden er allerlei vaste stoffen bijgedaan. Deze  biomassa wordt intensief gemengd en in een van de grote  silo’s gepompt. Onder een temperatuur van 40 graden beginnen de organische deeltjes zich te ontsluiten en gaan zij biogas vormen. Dit biogas wordt onder de groene daken verzameld en afgevoerd naar een WKK (warmte kracht koppeling). 

Deze WKK motor verbrandt 24 uur per dag het biogas en zet dat om in elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt voor een klein gedeelte zelf weer verbruikt en het overige gaat via het net naar ongeveer 1800 huishoudens. De warmte wordt gebruikt om hout te drogen.  

Ook wordt warmte aangewend om de mest uit de installatie te hygieniseren. Dat houdt in dat de mest op basis van wettelijke protocollen, gedurende 1 uur op 70 graden verhit moet worden. Op deze wijze worden alle kiemen afgedood. Daarna mag de mest worden geexporteerd naar de akkerbouw gebieden in Duitsland.

Bedrijfsleider John Bennenbroek beheert de installatie en kan in weekenden en bij extra werklast terugvallen op een collega.

In deze link kunt u bekijken hoe een en ander in zijn werk gaat.

Een blik op ons bedrijf