Onze activiteiten

Op het bedrijf is al meer dan 10 jaar de combinatie van het vleesvarkensbedrijf en de vergister aan de orde.  Dit is een moderne en duurzame  manier van landbouw en veeteelt.  Het bedrijf is ingebet in de omgeving en werkt op basis van kringlopen. In de stallen worden allerlei producten uit de humane industrie vervoedert, waar de varkens van kunnen groeien.

De biogas installatie verwerkt de mest met andere reststromen en maakt daar elektriciteit van. Naast het eigen gebruik worden hiermee  1800 huishoudens voorzien van elektriciteit. 
Er is er een combi gemaakt met de gemeenten Asten en Someren, die groene stroom van ons vergister bedrijf betrekken. Daarnaast wordt de warmte van de vergister benut om de stallen en de woning te verwarmen.  Voorts wordt er op commerciele basis hout gedroogd, wat zijn toepassing vindt in de productie van tuinhuis materiaal.

Om de transparantie met de omgeving te waarborgen en ons bedrijf te presenteren, is er een zichtstal aanwezig op het varkensbedrijf. Aan de rechtse zijde van het bedrijf kan eenieder dagelijks een “inkijk” nemen in de stallen. Zo kan elke bezoeker zich een oordeel vormen van  de sector varkens in Nederland in zijn algemeenheid, en van ons bedrijf in het bijzonder.