Ontwikkelingen Greenlake Systems B.V.

Afgelopen jaar draaide onze biovergistingsinstallatie alweer ruim 10 jaar.
Vanwege het feit dat we in een nieuwe regeling konden stappen, hebben we besloten om een nieuwe WKK motor aan te schaffen en daarmee voor 12 jaar opnieuw continuïteit aan het bedrijf te geven.  De nieuwe motor maakt stroom voor ongeveer 2.000 huishoudens en tevens leveren we nog steeds de elektriciteit aan de gemeentes Asten en Someren. De warmte binnen ons vergister bedrijf gebruiken we om nog meer tuinhout en meubilair te drogen.

Verder is recent begonnen met de aanleg van een zonnepark op het achter gelegen perceel door het bedrijf EigenEnergie uit Geldrop. Dit zonnepark is een initiatief van NL Opgewekt, samen met de Provincie Noord Brabant.  De zonnepanelen zullen mooi in het landschap worden ingepast, waarbij op diverse manieren aan uiteenlopende biodiversiteit aandacht wordt gegeven. Medio mei of juni van dit jaar zal het park operationeel zijn.

Rond die tijd zullen we een gezamelijk een open dag organiseren voor de omgeving en voor andere belangstellenden. Graag tonen wij dan onze nieuwe vergister installatie, en tevens kunt u dan middels de zichtstal een indruk krijgen van de nieuwe varkensstal.  Ook de mensen van NL Opgewekt zullen dan het zonnepark open stellen voor publiek. U bent daar te zijner tijd van harte welkom.

Hieronder plaatsen wij tevens het officiële persbericht: 

Aanleg Zonnepark Lungendonk van start: Groenen stroom voor 1.000 huishoudens en meer biodiversiteit. 

Zonneparken Someren, een samenwerking tussen Nederland Opgewekt en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) start met de bouw van Zonnepark Lungendonk aan de rand van Lierop. Het zonnepark, met een vermogen van 4,7 megawatt, gaat vanaf komend voorjaar stroom leveren aan 1.000 huishoudens. Met de aanleg van een fruittuin, het planten van 3.000 struiken en een proef met het kweken van shiitake paddenstoelen onder de zonnepanelen wil Zonneparken Someren bijdragen aan een grotere biodiversiteit.

Verduurzamen én vergroenen gaan bij de aanleg van het zonnepark aan de Lungendonk hand in hand. Zo’n dertig procent van de totale oppervlakte is bestemd voor groen en natuur. Doordat er minder ruimte beschikbaar is voor zonnepanelen levert het park ook wat minder stroom. Bijkomend voordeel is dat het elektriciteitsnetwerk niet verzwaard hoeft te worden én dat er ruimte overblijft voor soortgelijke initiatieven.

Voor én van Lierop

“Het nieuwe zonnepark wordt niet alleen voor, maar ook een beetje van de inwoners van Lierop”, zegt Jos Feijen van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. “Medio februari start een crowdfundcampagne. Een inleg is al mogelijk vanaf € 25,-. Daarvoor krijg je een jaarlijks rendement uitgekeerd gebaseerd op de geproduceerde stroom. Net als bij de aanleg van zonnepanelen op je eigen dak verdien je de investering uiteindelijk helemaal terug. Een deel van de opbrengst van het zonnepark komt ten goede aan de bewoners van Lierop in de vorm van een duurzaamheidsfonds.”

Maatschappelijke opdracht

“Brabant heeft de ambitie om in 2050 100 procent duurzame energie te gebruiken”, zegt Charles Smeets van Nederland Opgewekt. “Dat lukt alleen als we samen projecten kunnen realiseren die energie opwekken, ruimte voor de natuur maken én financieel resultaat bieden aan de eigenaren van de grond en aan de omwonenden. Nederland Opgewekt ontwikkelt projecten met lokale partners en een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde. Ik ben heel trots op wat we samen met de BOM in Lierop voor elkaar hebben gekregen.”

Wil je meer weten over het de crowdfunding voor Zonnepark Lungendonk? Wil je meer weten over het duurzaamheidsfonds, of wil je jezelf aanmelden als vrijwilliger om mee te werken aan de biodiversiteit? Kijk op www.zonneparkensomeren.nl